Spar tid på vann- og væskebehandlingen

Velg et system som gir optimal og trygg drift av ditt vann- eller varmeanlegg – og som sparer deg for mange driftstimer.

I anlegg hvor det renner vann, vil det oppstå både bakterielle utfordringer, men også korrosjon som kan svekke effekten i anlegget. Vi har systemer og kunnskapen som gjør at du kan spare tid på drift av dine anlegg.

Effektiv og trygg vannbehandling

Med ApurgoM3 behandler vi forbruksvannet fra hovedvanninntak til tappepunkt, og videre gjennom hele systemet. ApurgoM3 dreper og forebygger Legionella effektivt. Det gjør at du slipper tidkrevende rutiner. Behandlingen skjer fortløpende og du trenger ikke lenger gjennomføre hetvannspylinger. Vårt andre system for vannbehandling, Apurgo Clean, er spesielt godt egnet for en effektiv rens, men kan også benyttes til permanent behandling.

Sikrer effekten i varmeanlegget

Vårt nye system Heat&Cool Smart gjør samme nytten for ditt varmeanlegg. Systemet måler kontinuerlig pH-verdi, sirkulasjon og trykk. Ved feil verdier vil Heat&Cool Smart gjøre korrigeringer eller varsle deg slik at du raskt kan ta grep. Dermed slipper du å bruke masse tid på å få riktig effekt. Heat&Cool Smart gir deg rapport som beskriver avvik, årsak og anbefalte tiltak. Når du er føre var, forlenger du også anleggets levetid.

Kurs og opplæring

Vi kan bistå med kursing og opplæring i hvordan dere gjør risikovurderinger, tar vannprøver og håndterer avvik. Ta kontakt for å få tilbud på et opplegg for deres behov.