Når «slik har vi alltid gjort det»,
blir det dyreste valget

Jo, det er mulig å få i pose og sekk. Apurgo har systemer som tar hånd om bakterier og begroing og samtidig gir stor energibesparelse.

Store energibesparelser

ApurgoM3 er systemet for deg som ønsker en varig og effektiv vannbehandling som gir stor energieffektivisering – med trygghet mot Legionella. ApurgoM3 behandler vannet nedstrøms fra hovedvannsinntaket og forebygger og fjerner Legionella i hele anlegget, både på kaldt- og varmtvannside.


Dette gjør at dere kan senke temperaturen på forbruksvannet på 70 til 50 grader, det er energieffektivisering av bygg i praksis. Systemet kan tilpasses alle bygg uansett vannforbruk og fjerner også biofilm. Dermed slipper dere også krevende og kostbare runder med hetvannspyling for å holde anlegget bakteriefritt og trygt, og fjerner HMS-risiko med kjemikaliehåndtering og eventuell skoldingsfare.

Beregning av energibesparelse

Heat&Cool Smart er vårt system for å sikre kontinuerlig god vannkvalitet i ditt lukkede energianlegg, som sikrer god energieffektivitet. Med Heat&Cool Smart reduserer du vedlikeholdsbehovet og har alltid kontroll på pH, sirkulasjon og trykk.


Gjennom kontinuerlige målinger ser vi raskt om det bør iverksettes tiltak for å sikre at anlegget har den effekten det skal ha. Dette er forebygging som kan gi stor energibesparelse, som opprettholder kvaliteten på ditt energianlegg og forlenger dets levetid.

Driftsovervåkning 24/7

Både ApurgoM3 , Apurgo Clean og Heat&Cool Smart  er koblet til vår skyløsning som gir driftsovervåkning 24/7. Det gjør at vi raskt kan varsle dere om det er noe som trenger øyeblikkelig oppmerksomhet, som en vannlekkasje, tid for filterbytte, påfyll av kjemi eller andre ting som må følges opp.