Ta full kontroll over ditt varmeanlegg

Nå er det lett å slutte å sløse. Vårt system for vannbehandlingen i varmeanlegget gir stor energibesparelse og enklere drift av anlegget.

Med dyrere strøm og vann og generelt mer søkelys på energibruk, ser mange virksomheter og byggeiere verdien av å sikre kostnadseffektive varme- og kjøleanlegg. Kanskje har dere som kommune eller selskap satt interne bærekraftsmål om å redusere energiforbruk for å oppnå disse? Eller redusere antall driftstimer brukt på krevende vedlikeholdsoppgaver? Da er systemet som gir full kontroll over varmeanlegget løsningen for dere.

Få et mer effektivt varmeanlegg

Med Heat&Cool Smart kan dere være trygge på at væsken i varme-/kjøleanlegget blir behandlet svært effektivt og at dere får ut riktig effekt – uten å bruke mer energi enn nødvendig. For å se hva som er status på ditt anlegg, er det viktig å ta vannprøver. Med god kontroll på væsken får også anlegg og utstyr lengre levetid. Resultater er et energieffektivt inneklima med høy komfort og fornøyde brukere.

Måler pH-verdi og gir status

Når metall, vann og oksygen kommer i kontakt i varmeanlegget, oppstår det gjerne korrosjon (rust- og magnetittpartikler) som over tid fører til sedimentering og beleggdannelse. Resultatet er at du må bruke mer energi for å oppnå riktig energidistribusjon i varmeanlegget. Med Heat&Cool Smart får du derimot full kontroll på pH, trykk, temperatur og status for filter. Systemet leverer autogenerert rapport og varsler om noe skjer. Rapporten beskriver avviket, årsaken, utførte- og anbefalte tiltak. Så slipper du kostbare og krevende vedlikeholdsoppgaver, som feilsøking og i verste fall utskifting av hele anlegget.

Full kontroll på varme- og kjøleanlegget

Heat&Cool Smart vil sørge for kontinuerlig vannbehandling. Systemet tar hånd om anleggets utfordringer før de i det hele tatt blir et problem for deg. Samlet kan vi snakke om totalkontroll på varmeanlegget, som sparer masse tid og energi