Med driftsovervåkning kan vannlekkasjer stoppes raskere

Vi avdekker ikke bare vannlekkasjer og overforbruk av vann, men også andre forhold av betydning for ditt anlegg. Så kan du slippe store energitap, skader og slitasje på utstyr og krevende ekstraarbeid.

Driftsovervåkning er en ekstra trygghet for dine anlegg og bygg. Hvis du har ApurgoM3 eller Heat&Cool Smart eller Apurgo Clean kan du benytte deg av vår tjeneste som gir ekstra trygghet og sikkerhet hele døgnet, hele året.

En «sensor» for vannovervåkning

Vår driftsovervåkning er koblet til ditt anlegg med skyløsningen Apurgo Cloud. For deg med ApurgoM3 finavleser vi vannforbruket og varsler om vi ser at vannforbruket endrer seg. Det kan være tegn på lekkasje. Alle avvik og alarmer kommer inn til vår driftssentral og vi varsler dere raskt om det er noe dere må undersøke.

Følger prosessene i energianlegget

I energianlegg kan vår driftsovervåkning avdekke tilfeller av lav pH-verdi, lav sirkulasjon og lavt trykk. Systemet korrigerer ved behov og sender dere raskt en rapport som beskriver avviket, årsaker og anbefalte tiltak. Det gjør at dere raskere kan bytte filter og unngå at anlegget får dårligere effekt – eller må øke trykket for å oppnå riktig drift.

Detektering av vannlekkasje året rundt

Driftsovervåkning kan i dag leveres både til ApurgoM3 og Heat&Cool Smart

Med vårt system for driftsovervåkning kan du være sikker på at:

  • Du har overvåkning 365 dager i året, hele døgnet
  • Apurgos driftssentral varsler og følger opp alle avvik/alarmer.
  • Du får lekkasjeovervåking, som avdekker unormalt vannforbruk i bygget 
  • Du har tilgang på historiske driftsdata som lagres og presenteres enkelt i systemet
  • Du har tilgang på endringslogg/alarmlogg
  • Du som er anleggseier kan gis tilgang for innlogging på systemet via standard nettleser
  • Apurgos driftssentral justerer og driftsoptimaliserer fortløpende.