Hvordan fjerne Legionella?

Legionella tenker du sjelden på før du har fått problemet, og da er det vanskelig å bli kvitt. Vi har systemer som både fjerner Legionella, og som i tillegg vil spare energi på vannbehandlingen.

Legionella er en organisme som lever naturlig i vann og jord og som har egenskaper til å vokse og formere seg i lungene og forårsake alvorlig sykdom (legionærsyke) og død hos mennesker. Bakterien kan også gi mildere sykdom, pontiacfeber, som gir mer influensalignende symptomer. Smitten sprer seg ved at du puster inn små vanndråper (aerosoler) som inneholder bakterien, ofte spredd via vannrør, ventilasjons- eller lufteanlegg.

Temperatur Legionella trives i

Fellesbetegnelsen for begge sykdommene er legionellose. Legionellabakterier finnes naturlig i overflatevann og jordsmonn og kommer inn i et bygg via hovedvanninntaket. Det er først når bakterien får vokse og formere seg at den blir farlig. Legionella trives best i rørledninger med biofilm og i soner med stillestående vann med temperatur mellom 20 og 50 grader.

Legionella kan sitte både i varmtvann og kaldtvann

Ved tilfeller av Legionella, er det viktig at dere kartlegger hvor bakterien sitter. Det er ikke alltid slik at bakterien har etablert seg i varmtvannet, den kan også trives godt i kaldtvann som har stått stille i rør og fått samme temperatur som omgivelsene. Vannprøver vil gi svar på hvor bakterien sitter. Vi kan bistå dere med vannprøvetaking, gjøre risikovurderinger og lage en handlingsplan for avvikshåndtering med anbefalte tiltak og levere produkter for permanent behandling.

Rens anlegget for Legionella

Legionella kan være svært krevende å bekjempe. Hele vanninnretningen må renses og behandles når problemet har oppstått. Med vårt doseringssystem Apurgo Clean utfører vi gjerne først en sjokkrens som fjerner Legionella, før vi ser på gode løsninger for permanent behandling. Du kan også bruke Apurgo Clean som permanent løsning, der du monterer systemet på hovedvanninntaket med en pumpe som doserer ut kjemien etter byggets vannforbruk.

Varig løsning som også sparer energi

Vårt andre system for legionellabehandling, ApurgoM3, både forebygger og dreper Legionella i anlegget. Systemet gjør det også mulig å spare energi på vannbehandlingen, ved å kunne senke temperatur på forbruksvannet. Med ApurgoM3 kan dere senke temperatur fra 70 til 50 grader uten at det går utover bakteriebehandlingen. I tillegg til å spare masse energi, slipper dere også å måtte utføre kostbare vedlikeholdsoppgaver som hetvannspyling – som både tar mange arbeidstimer, men også forbruker svært mye vann.

Har du mistanke om Legionella i ditt anlegg?

Dette må du gjøre:

 • 01Finn ut hvor bakteriene sitter

  For å finne ut hvor i anlegget du har fått Legionella, må du ta vannprøver og da både av varmt- og kaldtvannet. Mange tror at feilaktig at Legionella kun finnes i varmtvannsrørene. For å ta vannprøver trenger du å sende inn vann fra krana di til et godkjent laboratorium for vannanalyser. Vi kan gi deg opplæring i vannprøvetaking og sende prøver til vannanalyse.


 • 02Gjør en risikovurdering

  For å gjøre en risikovurdering av bygget og innretningene må du blant annet kartlegge innretninger i kaldt- og varmtvannsanleggene, temperaturer i beredere, tappepunkter og sirkulasjodsledninger, samt vurdere sannsynlighet for bakterievekst. Men også se på total risiko på bygget, for å finne ut om dere har gode nok rutiner for overvåkning av Legionella. Vi gjennomfører risikovurderinger for deg og lager en handlingsplan for avvikshåndtering.


 • 03Iverksette tiltak

  For å fjerne Legionella må du kjøre en gjennomspyling med hetvann av hele anlegget, samt desinfeksjon av vannuttak, som dusjhoder. ApurgoClean rense og desinfiserer hele vanninnretningen når uhellet har vært ute.


 • 04Forebygg Legionella

  For å være trygg for å ikke havne i samme problem igjen, er forebygging avgjørende. Med et vannbehandlinssystem, permanent eller mobilt, kan du være trygg på å få renset opp når det trengs. Velg ApurgoM3 for et permanent system for vann- og væskebehandling, som alltid sikrer trygt vann i fremtiden. Da vil du også kunne senke temperatur på tappevannet, spare vann og strøm. Vårt nye produkt Heat&Cool Smart er en varig løsning som fungerer også på lukkede kjølekretser og kan monteres både permanent og mobilt. Den gir bedre gir mer effektiv drift og styring av anlegget.