Vi har UV-løsninger for alle typer bygg

Få en trygg og effektiv vannbehandling med UV.

Når mikroorganismer blir utsatt for UV-lys med en bestemt bølgelengde og intensitet over tid, vil de drepes eller miste evnen til reproduksjon.

  • Bakteriefritt vann
  • En trygg løsning uansett bygg
  • Vannkvaliteten du ønsker

Vi leverer UV-løsninger til alle typer bygg, fra hytte til større, komplekse bygg. UV-løsningen skreddersys etter behov, vannkvalitet og ønsket resultat.

For å kunne anbefale riktig løsning for deg, kartlegger vi bygget og tar vannprøver. Vi har kompetansen som gjør at vi finner beste løsning for ditt bygg og dine utfordringer.

Du kan være trygg på at UV-behandlingen er trygg. UV-strålene absorberes etter hvert som lyset passerer gjennom vannet. Mengden som absorberes avgjøres etter mengde partikler og oppløste organiske stoffer i vannet. Gjenværende UV-stråling etter at strålene har passert et fastsatt vannsjikt måles som vannets UV-transmisjon.