Vannprøver gir svar på vannkvaliteten

Apurgo tilbyr analyser av Legionella, samt andre mikrobiologiske og kjemiske analyser av forbruksvann og væskeprøver for lukkede energianlegg.

For å avdekke tilfeller av Legionella i forbruksvann, er det helt nødvendig å ta vannprøver regelmessig. Vannprøven blir deretter analysert av et akkreditert analysesenter i en mikrobiologisk vannanalyse, som til slutt gir svar på om du har Legionella i anlegget.

For lukkede energianlegg anbefaler vi å ta væskeprøver som avdekker status på ditt energianlegg. Vi kommer med anbefalinger på tiltak ut fra resultat og tilstand.

Hvorfor ta vannprøver?

  • Du får svar på om det er Legionella i anlegget
  • Du som tar væskeprøver får avdekket status på det lukkede energianlegget
  • Du får anbefalinger på tiltak ut fra resultatet av vann-/væskeprøvene

Vannprøver og vannalyser som grunnlag 

Folkehelseinstituttet anbefaler at du jevnlig tar vannprøver som gir svar på om dere har gode nok rutiner for overvåkning av Legionella. Hvor ofte dere bør ta vannprøver, vil en egen risikovurdering av bygget fortelle deg. Selve vannanalysene av vannprøven utføres av et uavhengig laboratorium, og den gir svar på hva du trenger å behandle. Etterpå må du sette opp en plan for avvikshåndtering, som følger opp vannkvaliteten i ditt bygg med anbefalte tiltak. 

Vannprøver av drikkevann

Vannprøver er også viktig for å undersøke generelt bakterienivå (kimtall) og andre drikkevannsparametre. Apurgo tilbyr vannanalysepakker for lukket varme og kjøleanlegg og vannprøver knyttet til drikkevannsforskriften. Ønsker du å sjekke om din vannkvalitet er optimal, eller har et konkret problem du ønsker å utrede? Våre rådgivere kan bistå med valg av parametere, analyser, rapport og finne en god løsning for deg.

Lær hvordan å teste vannkvalitet selv

Vi tilbyr også kurs og opplæring i vannprøvetaking, men kan også bistå med den. Selve vannprøven sendes inn til lab og du får en rapport og anbefalinger av tiltak fra oss. Vi kan komme og holde et kurs i din virksomhet, men tilbyr også opplæring i vannprøvetaking via video.