Trygg vannbehandling er vårt løfte til deg

Med våre systemer for vannbehandling får dere en energieffektiv og optimal drift av vann- eller energianlegget – med varsling om noe skjer.

Vannbehandling er prosesser eller handlinger som endrer vannets sammensetning for å sikre god vannkvalitet etter en bestemt bruk. Vannbehandlingen kan innebære å fjerne mikroorganismer, bakterier, partikler og stoffer som kan spre sykdommer, men også forringe rørnettet som gjør at du må øke energitilførselen for å få ønsket effekt.

Hvorfor bruke Apurgo til vannbehandling?

  • Fordi du i energianlegg får full kontroll på pH, sirkulasjon og trykk.
  • Fordi du i vannanlegg dreper og forebygger Legionella og andre bakterier i hele anlegget.
  • Fordi du får en enklere og tryggere drift, der du slipper runder med hetvannspyling og kloring.
  • Fordi du varsles fra vår driftsovervåkning om det oppstår vannlekkasje, eller noe annet som krever tiltak.
  • Fordi du kan spare mye energi.

Vannbehandling for varmeanlegg

Med Heat&Cool Smart sikrer vi at ditt varmeanlegg fungerer som det skal. Systemet måler kontinuerlig pH-verdi, sirkulasjon og trykk. Ved lave verdier vil Heat&Cool Smart gjøre korrigeringer, eller varsle deg slik at du raskt kan gjøre tiltak. Dermed kan du være trygg på at du alltid er oppdatert på hva som er status på ditt energianlegg. Du får full kontroll over vann- og væskebehandlingen og slipper å øke energibruken for å sikre riktig effekt i anlegget.

Vannbehandling som gir trygt forbruks- og drikkevann

Vi har flere systemer for vannbehandling i vannforsyningsnett. Apurgo Clean er vårt smarte doseringssystem og brukes for å rense anlegget, men også til permanent vannbehandling. ApurgoM3 er løsningen for deg som i tillegg vil spare energi. Systemet behandler alt av forbruksvann fra vanninntaket og ut til tappepunkt. Selv i perioder med lite bruk eller stengte bygg, vil ApurgoM3 gi stabil og langvarig effekt i hele anlegget med nedstrømseffekt både på kaldt- og varmtvannsiden. Du slipper hetvannspylinger og andre tradisjonelle behandlingsmetoder. Vannprøver og annen avvikshåndtering må fortsatt opprettholdes i henhold til rutinene for internkontroll.

Gir trygt og klart vann

Apurgos vannbehandling kan fjerne brunfarge på vannet og gi trygt og klart vann. Vår metode er godkjent for drikkevannsbehandling av Mattilsynet og oppfyller kravene i Biocidforskriften.