Vannrensing som kutter energiforbruket og fjerner bakterier

Vannrensing med hetvannspyling krever høy energibruk og utgjør en risiko både for de som gjør jobben og byggets brukere. Vi har systemer, produkter og kunnskapen for å rense vann mer effektivt – og trygt.

Hvis du har tatt vannprøver som viser bakterioppblomstring i vannforsyningsnettet, er sjokkoppvarming, kjemisk rens og desinfeksjon nødvendig. I de fleste tilfeller snakker vi ressurs- og tidkrevende arbeid, som også gjør at vannforsyningen må stenges i en periode, med de konsekvensene det har for din virksomhet. Men vannrensing trenger ikke å være en hodepine som stadig hjemsøker dere. Med vårt system ApurgoM3 slipper dere dette.

Når er vannrensing viktig?

  • Hvis bygget har vært ute av bruk i en måned
  • Hvis dere har fått påvist eller mistenker Legionella
  • Hvis en risikovurdering eller vannanlyser viser bakterieoppblomstring)
  • NB! Gjenvekst av bakterier oppstår lett i områder av anlegget som ikke lar seg behandle. Derfor er det også viktig å fjerne blindrør.

Trygt og rent vann uten Legionella

ApurgoM3 behandler alt vann fra vanninntaket av, og det er ikke lenger behov for hetvannspylinger, som også utgjør en risiko for ansatte og brukerne av bygget. Blant annet har det vært tilfeller hvor eldre på sykehjem har skåldet seg på varmtvannet. ApurgoM3 fjerner bakterier og gir trygt og rent vann i hele anlegget, men også stor energieffektivisering. Systemet gjør det mulig for dere å senke temperaturen på forbruksvannet og spare mye energi. Med driftsovervåking 24/7 kan dere også være trygge på at vi varsler dere om noe må følges opp.

Få en plan for å rense vannet 

I anlegg som er svært begrodd, anbefaler vi en rens med Apurgo Clean før vi installerer ApurgoM3 . Apurgo Clean er vårt smarte doseringssystem som er perfekt for å rense vannet, men dette systemet kan også installeres som en permanent vannbehandlingsløsning. Her vil dere ikke ha fordelen med temperatursenking, men får fortsatt muligheten til driftsovervåkning 24/7. Hva som er status for ditt anlegg og hvilket system for vannrensing som er å anbefale, kan vi finne ut av ved å gjøre en risikovurdering. Vi kan bistå med vannanalyser, risikovurderinger og avvikshåndtering med forslag på tiltak.