Kurs for din bedrift

Lær hvordan dere kan jobbe med vannbehandling på en mer effektiv og bærekraftig måte.

Vi kurser bedrifter, rådgivere og driftsavdelinger og lager kursinnhold som er relevante for nettopp deg og oppgavene dere skal løse. Enten dere ønsker å spare energi og tid på behandlingen, sikre vannkvaliteten eller få stoppet Legionella, kan vi kurse dere i hvordan.

System for avvikshåndtering

Vi tilpasser kurset etter hva dere jobber med. Vi kan holde kurs for ledere, driftsavdelinger, renholdere, rørleggere, eiendomssjefer og rådgivende ingeniører, for å nevne noen. Med oss får dere et faglig og relevant kurs som svarer på og utfyller rundt de temaene dere er spesielt opptatt av. Kanskje trenger dere å sette opp et system for avvikshåndtering? Dette er bare en av mange ting vi kan hjelpe dere med.

Teoretiske og praktiske kurs

Temaene kan variere fra teoretiske og utdypende kurs for å planlegge eller prosjektere nybygg, til mer praktisk rettede kurs for dere som drifter og vedlikeholder et anlegg. Vi tilpasser etter deres situasjon, erfaring og fagkunnskap og lager kurset dere ønsker.

Fagsamling i regioner

I tillegg har vi jevnlig fagsamlinger der våre samarbeidspartnere kan være med som arrangører. Om dere ønsker at vi holder en fagsamling i deres region, er dette også noe vi kan få til.

Legionella via luftsmitte må jobbes med 

Gjennom å delta på våre kurs vil dere motta kursbevis som møter Folkehelseinstituttets råd om dokumentert kompetanse blant driftsansvarlige. Vårt kurs gjør det enklere å få på plass et system som tar hånd om risikoforhold i ditt anlegg og sikrer bygghelsen og brukerne av bygget.