Servicesentralen Kattem

For oss er tryggheten viktigst!

På Kattem i Trondheim har seks borettslag med til sammen over 4.000 beboere installert ApurgoM3. Det gir økt trygghet og renere vann.

Servicesentralen Kattem drifter alt av vann, varme, vaktmestertjenester og annen teknisk bistand til beboerne. Her jobber 13 personer, deriblant daglig leder Tom Fossum og teknisk leder Erling Trønsdal

– Økt trygghet betyr mye for oss som jobber med teknisk drift. Beboerne skal være trygge mot legionellautbrudd. Samtidig må vi her på Servicesentralen være trygge på at de forebyggende tiltakene ikke skader rør, radiatorer og annet utstyr, sier Fossum.

Fjernvarme og varmepumper

Borettslagenes 1.384 leiligheter varmes opp med radiatorer som henter energi fra Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg i Trondheim. Servicesentralen på Kattem er blant de beste i byen til å utnytte fjernvarmen herfra.

– Vi har en delta T på 60, forteller Tom Fossum.

For oss som ikke er VVS-kyndige betyr dette fritt oversatt: Her er det svært lite varmetap.

I 2018 installerte borettslagene på Kattem nye CO2 varmepumper fra Winns i parkeringskjellerne for å drive enda mer energieffektivt. Varmepumpene sørger for 90 prosent av energien som trengs for å varme opp tappevann til de seks borettslagene, den resterende 10-prosenten kommer fra fjernvarme.

 Foto: Rune Sævik

Risikoen økte

For å magasinere varmtvann og porsjonere det ut når beboerne trenger det, har de installert akkumuleringstanker som rommer 500 liter hver. I slike tanker kan vekstvilkårene bli ideelle for legionellabakterien. Det innebærer økt risiko for smittespredning.

– Tidligere brukte vi hettvann og gjennomspyling for å forebygge Legionella, men vi hadde jo ingen kontroll på at beboerne faktisk fulgte opp sine renserutiner inne i leilighetene.

Siden risikoen økte, måtte de forebyggende tiltakene oppgraderes. Valget falt på Apurgo.

ApurgoM3 gir oss økt trygghet mot Legionella. Dessuten viser målingene vi gjør at tappevannet stadig blir renere, sier Erling Trønsdal.

ApurgoM3 gir oss økt trygghet mot Legionella. Dessuten viser målingene vi gjør at tappevannet stadig blir renere,

– Erling Trønsdal, Teknisk leder ved Servicesentralen Kattem

Borettslag og sameiers ansvar

Mange er nok ikke klar over dette, men styrene i sameier og borettslag har formelt ansvar for å forebygge legionellasmitte.

Forskrift om miljørettet helsevern paragraf 11a gjelder blant annet VVS-anlegg i sameier og borettslag. Den pålegger sameier og borettslag å gi «tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol». Det innebærer blant annet å gjøre risikovurderinger og innføre rutiner for drift og vedlikehold.

Folkehelseinstituttets legionellaveileder bør legges til grunn ved planlegging av forebyggende tiltak.