Samarbeidspartnere

Apurgo samarbeider aktivt med kunder, bedrifter, akademia og andre kompetansemiljøer for å utvikle enda mer energieffektive løsninger for alle typer bygg.

NTNU

Helt fra oppstarten i 2009 har vi jobbet tett med NTNU. Sammen med NTNU driver vi produktutvikling, forskning og kunnskapsdeling. Vi har stadig NTNU-studenter som skriver bachelor- eller masteroppgaver hos oss, med godt læringsutbytte begge veier. NTNU er blant Norges ledende universiteter og har flere fagfelt relevante for vår virksomhet. Universitetet tar også en aktiv rolle i å finne ny kunnskap og nye løsninger for en mer bærekraftig verden.


SINTEF

SINTEF har også vært med oss fra starten av. Som et av Europas største forskningsinstitutt med svært høy kompetanse på teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap er SINTEF en viktig samarbeidspartner for oss. Vi jobber blant annet sammen med SINTEF for å finne de beste løsningene for bekjempelse av Legionella. I prosjektet SESSILE samarbeider vi med SINTEF og NTNU for å finne den mest optimale utformingen og driften av tappevanninstallasjoner i bygg som behandler Legionella.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har vært med oss og støttet oss siden oppstarten. De har vært en svært viktig samarbeidspartner for oss når det gjelder utviklingen av selskapet, men også gjort det mulig for oss å satse stort på teknologisk innovasjon. Innovasjon Norge har bidratt med kunnskapen og støtte for å bli konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt.


Forskningsrådet

Norges forskningsråd har støttet oss i flere forskningsprosjekter. Vi har et tett og godt samarbeid, og deres ordninger har gjort det lettere for oss å delta i større prosjekter. De har stor kunnskap om EU og hvordan vi kan ta del i forsknings- og innovasjonsprogram både i inn- og utland.


Regionalt forskningsfond Trøndelag (RRF Trøndelag)

Det regionale forskningsfondet har hjulpet oss med å utvikle vår satsing på forskning og utvikling i Trøndelag. RRF har vist hvordan vi kan samarbeide med andre på tvers av fagområder, næringer og bransjer. Dette samarbeidet er viktig for oss når det gjelder å utvikle nye forretningsområder.