Regelverk legionella

Hvilke konsekvenser har manglende legionellakontroll?

Ofte når vi er ute og møter driftere og annet byggteknisk personell kommer spørsmålet opp; «Hva sier regelverket?». Så kommer gjerne oppfølgingsspørsmålet; «Hva er straffen om man ikke følger opp regelverket?»

«Vi trodde ikke det var oss…»

Borregaard utbruddet i 2005 hvor ti mennesker tragisk nok døde, er et klassisk eksempel på hva som i verste fall kan bli konsekvensen dersom du ikke følger opp regelverket. Her måtte Borregaard utbetalte 3,5 millioner kroner i oppreisning til de som hadde mistet noen eller blitt smittet av Legionella fra deres renseanlegg. 

Hva sier regelverket?

Alle virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol (vannstøv) til omgivelsene, utendørs eller innendørs er pålagt igjennom Forskrift om miljørettet helsevern å gjennomføre en risikovurdering i forbindelse med forebygging av Legionella. 

Enkelt forklart betyr det at du er pålagt å gjennomføre risikovurdering om du har et offentlig bygg med innretninger som kan danne aerosol (vannstøv). 

Hvilke tiltak må jeg gjøre? 

Ut ifra den gjennomførte risikovurderingen så skal det fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella. Det er virksomhetens eier og ledelse som har ansvar for å påse at kravene i forskriften etterleves.

Hva skjer om jeg ikke følger regelverket? 

 Så til det siste spørsmålet; hva skjer om jeg velger å ikke følge opp regelverket?

Folkehelseinstituttet skriver;

«Overtredelse av forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol, kan straffes etter Folkehelselovens § 18, med bøter eller fengsel inntil 3 måneder». 

Vårt råd er å gjennomføre en risikovurdering, enten sammen med faglig personell eller under veiledning av disse og dokumentere at regelmessige rutiner og tiltak blir gjennomført.