Nye Heat&Cool Smart er et kinderegg for ditt energianlegg 

Nyheten Heat&Cool Smart reduserer energibruken, kutter i driftsoppgavene og gir lengre levetid på anlegget – tre fordeler som gir mer effektiv drift og bedre styring av lukkede varme- og kjøleanlegg.

I alle energianlegg vil luft, korrosjon og sedimentering kunne gi trøbbel. Resultatet er dårligere effekt, slitasje og kortere levetid på anlegget, samt feil vann- og væskebehandling. For å se hva som er status på ditt anlegg, er det viktig å ta vannprøver. Med vårt nye produkt Heat&Cool Smart, kan du ta full kontroll over hele anleggget. Du kan tilbakestille anlegget til prosjektert funksjon og drift og kjøre miljøvennlig rens om du trenger det.

Heat&Cool Smart gir deg:

  • Et system som sikrer effekten i ditt energianlegg.
  • Et system som jobber føre var – det avdekker automatisk lav pH, lav sirkulasjon og lavt trykk og korrigerer ved behov.
  • Et system som informerer deg fortløpende – du får rapport som beskriver avvik, årsak og anbefalte tiltak.
  • Driftsovervåkning 24/7 som varsler ved behov for akutte tiltak.

Avdekker feil pH-verdi

Heat&Cool Smart vil automatisk avdekke tilfeller av feil pH-verdi, lav sirkulasjon og lavt trykk. Systemet analyserer og kontroller fortløpende, for å sikre at vann- og væskebehandlingen er slik den skal være. Systemet korrigerer ved behov, og vil i løpet av kort tid sende en rapport som beskriver avvik, årsak og anbefalte tiltak. Dette gjør at du for eksempel raskt kan bytte filter og unngå korrosjon og begoring. Så unngår du å bruke unødig mye energi på å få rett effekt og temperatur i anlegget.

Bedre styring og bygghelse

Med vår skyløsning Apurgo Cloud sikrer vi at du alltid er oppdatert på status for ditt anlegg. Vår Driftsovervåkning 24/7 varsler hvis det er behov for akutte tiltak. Samlet gir Heat&Cool Smart mer trygghet, bedre styring og lenger levetid på anlegget. Resultatet er godt inneklima med riktig temperatur, som er bra for bygghelsen og brukerne av bygget.

Det er også mulig å få uten driftsovervåkning 24/7 – du må da velge Heat&Cool Pure.