Å spare energi, er det ApurgoM3 handler om

ApurgoM3 fjerner Legionella og andre bakterier så effektivt at dere uansett bygg og vannforbruk vil spare opptil 80% energi og vann på vannbehandlingen. I tillegg kan dere redusere antall driftstimer og slutte med farefulle hetvannspylinger.

I alle vannanlegg vil det oppstå biofilm og begroing, som gjør at bakterier kan spise, vokse og formere seg i rør og beredere. Får Legionella-bakterien spre seg via aerosoler (dråpesmitte), kan den i verste gjøre folk alvorlig syke. Smitte sprer seg gjerne i forbindelse med dusjing, spyling og lignende.

ApurgoM3 gir bygget ditt

  • God vannkvalitet selv når temperaturen på tappevannet senkes fra 70 til 50 grader – Legionella og andre skadelige bakterier som spres via luftsmitte blir effektivt tatt hånd om.
  • Stor energibesparelse! Våre kunder sparer opp mot 80 prosent på energikostnadene for oppvarming av forbruksvann når de kan skru ned temperaturen på varmeanlegget.
  • Kraftig reduserte driftskostnader.
  • 24/7 overvåkning av ditt anlegg, overforbruk av vann og detektering av vannlekkasje er mulig.
  •  ApurgoM3 kan bidra til at ditt bygg oppnår BREEAM-NOR poeng. 

Sølv- og kobberionisering

ApurgoM3 kobles rett på vanninntaket og behandler derfra alt forbruksvann i beredere og rør, både på kaldt og varmtvannsiden. Vi bruker sølv- og kobberionisering for å drepe Legionella og forebygge bakterieoppblomstring. Resultatet er at du kan senke temperaturen på forbruksvannet fra 70 til 50 grader og få stor energibesparelse på vannbehandlingen.

Kan kvalifisere til BREEAM-NOR poeng

Med ApurgoM3 renser dere effektivt og sikrer rent forbruks- og drikkevann, uten at det krever manuell håndtering. Hetvannspylinger og annen manuell rens fører som kjent ofte til slitasje og kortere levetid på anlegget, samt høye driftskostnader. ApurgoM3 er tilrettelagt for SD-anlegg (sentral driftskontroll) og vil gi alarm ved driftsstans eller behov for påfyll av kjemi. Systemet kan bidra til at ditt bygg oppnår BREEAM-NOR poeng.

Tryggere drift

ApurgoM3 setter også en stopper for kostbare og krevende runder med hetvannspyling og andre vedlikeholdsoppgaver som gir slitasje og redusert levetid på anlegget. Disse oppgavene utgjør en sikkerhetsrisiko for ansatte, men også byggets brukere. ApurgoM3 gir stabil og langvarig effekt i hele rørnettet, selv i perioder med lite bruk eller stengte bygg vil systemet drepe og forebygge Legionella.

Godkjent av Mattilsynet

Med skyløsningen Apurgo Cloud har dere driftsovervåkning 24/7. Ved tegn til vannlekkasje eller unormalt vannforbruk vil vi raskt varsle dere, slik at dere kan iverksette tiltak. ApurgoM3 er godkjent for drikkevannsbehandling av Mattilsynet og oppfyller kravene i Biocidforskriften.

ApurgoM3 er en unik og egenutviklet teknologi for å behandle og forebygge bakterievekst og Legionella i forbruks- og drikkevann. Systemet er modulbasert og kan tilpasses vannforbruk og rørsystem.

Fyll ut skjemaet, og vi sender deg komplett FDV og systembeskrivelse.