Apurgo Cloud er en trygghet for anlegget ditt 24/7

Få beskjed når noe er galt. Vår skybaserte driftsovervåkning avdekker vannlekkasje og ting som er galt med vannbehandlingen eller energianlegget.

Apurgo Cloud er en skyløsning som fjernovervåker alle våre produkter og kan kobles til både ApurgoM3, Apurgo Clean og Heat&Cool Smart. Apurgo Cloud vil hele tiden kontrollere og sikre at ditt anlegg fungerer optimalt.

Hvorfor Apurgo Cloud?

  • Dere får varsel ved vannlekkasje eller unormalt vannforbruk – vi finavleser vannmåler hele tida.
  • Dere får varsel om det er noe feil ved vannbehandlingen, slik at dere raskt kan kontrollere og gjøre tiltak.
  • Anleggene blir energieffektive når vi alltid har et øye med vann- og væskebehandlingen deres.

For å ha driftsovervåkning av din ApurgoM3 må du en egen drifts- og vedlikeholdsavtale. For deg med energianlegg må du velge Heat&Cool Smart.

Alle avvik varsles

Driftsovervåkning 24/7 er en ekstra trygghet spesielt når det ikke er drift i bygget. Vi varsler og følger opp hvert avvik. Justeringer og driftsoptimalisering utføres også fra vår driftssentral. Du får rapporter som beskriver avvik, årsak og anbefalte tiltak. Dersom du har montert vår vannmåler finavleser vi også vannforbruket, og vil ved tegn på lekkasje raskt varsle deg. Slik kan du iverksette tiltak som gjør at hendelsen ikke blir verre enn den trenger å være. Det kan spare deg for store kostnader, mye arbeid og skader på bygget.

Kan spare energi og vedlikehold

Ifølge Statistisk sentralbyrå lekker 30 % av drikkevannet vårt ut i rørene, noe som koster samfunnet flere hundre millioner kroner årlig. Et rennende toalett kan fort koste 30 000 kroner i året. Er du uheldig, kan du også ha usynlig lekkasje fra for eksempel kjølemaskin som går rett i sluk. Dette er ikke lett å oppdage om du ikke har et system for det.

Automatisering av driftsoppgaver

Med Apurgo Clouds driftsovervåkning kan dere være trygge på at vi ser til at anlegget har god og stabil drift i det daglige, samt at dere raskt får beskjed om noe akutt oppstår.

Apurgo Cloud gjør det også enklere å vedlikeholde ditt energianlegg (lukkede varme- og kjølesystemer). Systemet varsler når det bør skje et filterbytte, og gir status på pH-regulering og sirkulasjon. Når dere raskt får fulgt opp viktige driftsoppgaver, sikrer dere at anlegget opprettholder funksjonen og får ut effekten det skal ha.

Sikker tilkobling

Oppkobling mot Apurgo Cloud skjer uten å åpne porter i kundens routere eller brannmurer. Kommunikasjonen er sikret med dobbel kryptering.