Få totalkontroll over dine anlegg

Gjør ditt tekniske rom og bygg klart for fremtiden med energieffektive systemer for vann- og væskebehandling.

Uansett bygg og virksomhet har vi systemer som gjør at dere kan spare energi i både vannbehandlingen og i lukkede energianlegg. Ved å ta i bruk markedsledende og innovativ teknologi kan dere redusere både forbruk av energi, vann og tid. Dere oppnår en energieffektivisering som er bra både for lommeboka og miljøet, uten at det går utover vannbehandlingen eller komforten for byggets brukere.

Risikovurderinger og andre oppgaver

Vi bistår også med risikovurderinger, avvikshåndtering og vannprøver. Jevnlig arrangerer vi kurs innen vann- og væskebehandling for driftsavdelinger, ledere og andre ansatte.

Slik gir våre systemer deg full kontroll:

ApurgoM3 kobles på vanninntaket og behandler hele anlegget. Det gjør at du kan senke temperaturen på forbruksvannet og spare mye strøm. Systemet fjerner Legionella og bakterier i vannforsyningsnettet effektivt.

Apurgo Clean er vårt smarte doseringssystem som renser anlegget ditt effektivt, men som også kan monteres på anlegget som en permanent løsning.

Heat&Cool Smart gir deg full kontroll på ditt varmeanlegg. Systemet måler kontinuerlig pH-verdi og avdekker tilfeller av lav sirkulasjon og lavt trykk. Vi korrigerer automatisk etter behov, og gir deg fortløpende informasjon om avvik, årsaker og anbefalte tiltak. Systemet kan også leveres uten driftsovervåkning i modellen Heat&Cool Pure.

Apurgo Cloud er vår driftsovervåkning 24/7 som hele tiden følger med på ditt anlegg, oppdaterer deg og varsler om noe skjer. Så kan du bruke tid på andre viktige driftsoppgaver i steden.