Bli med i et miljø hvor det er lett å trives og lykkes 

Vi utvikler verdensledende teknologi for vann- og væskebehandling i dag. Blir du med på laget som finner morgendagens løsninger?

Apurgos systemer gjør hver dag en stor forskjell for bygg og mennesker. Gjennom å utvikle innovativ teknologi for vann- og væskebehandling gjør vi det mulig å spare mye energi, redusere antall arbeidstimer på drift og fjerne arbeid som utgjør en sikkerhetsrisiko. Vår virksomhet har stor samfunnsnytte, både når det gjelder å sikre folks helse, men også bidra til at vi får energieffektive bygg.

Er du vår neste ansatte?

Siden oppstarten i 2009 har vi vært i sterk vekst, og vi har de siste årene blitt kåret til gasellebedrift. I dag jobber i underkant av 20 ansatte i Trondheim, Bergen og Tønsberg med å finne nye energieffektive løsninger for vann- og væskebehandling i alle typer bygg, enten det er snakk om vannforsyningsnett eller lukkede energianlegg.
Kanskje er du personen som sammen med våre kunnskapsrike ansatte kan finne enda bedre løsninger? Vi har mange ulike arbeidsoppgaver og muligheter, enten du har akademisk eller praktisk bakgrunn. Hos oss får du jobbe internasjonalt og med eksperter på flere ulike felt.

Forskning og utvikling

Vi samarbeider med NTNU og får støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I vårt laboratorium Apurgo LAB driver vi kontinuerlig med forskning og utvikling, og vi gjør også oppdrag for kunder som ønsker å komme i gang med kommersiell produksjon.
Siden selskapet ble etablert, har vi jobbet tett med bachelor- og masterstudenter fra NTNU. Vi ønsker deg som er student med på laget, for å vise hvilke muligheter som finnes hos oss, men også for å kunne lære av hverandre. I tillegg har vi gode erfaringer med å tenke nytt innen rekruttering. I samarbeid med NAV har vi gitt engasjerte og dyktige mennesker sjansen til å komme tilbake i jobb, noe som har blitt svært gode ressurser for oss.

Spennende vekstperiode

Våre kunder skal alltid ha tilgang til høy kompetanse og den best tilgjengelige teknologien i markedet. Nå satser vi stort på å levere enda flere løsninger for tekniske rom. Vi går inn i en spennende fase med nye prosjekter og produkter. Kompetansemangelen er stor innen ingeniør- og tekniske fag. Som teknologibedrift i vekst er vi opptatt av å ta godt vare på de som krysser vår vei.

Kanskje er du en person som kunne passet hos oss? Vi er alltid åpne for å snakke med framtidige medarbeidere.