Referanser

Vi sparer energi og driftstimer for våre kunder – les hvordan det er å ha oss på laget i vann- og væskebehandlingen.

«Vi har en krevende bygningsmasse og bygg som kan stå stengt over lengre perioder med fare for oppblomstring av Legionella. Apurgos vannbehandlingssystem forebygger vekst av Legionella kontinuerlig og er en stor trygghet for våre brukere og ansatte. Med gode serviceavtaler og Apurgos høye kompetanse får vi også frigjort tid til andre driftsoppgaver. I tillegg er det en stor bonus at vi kan spare energi ved å senke temperaturen på varmtvannsanleggene. Dette støtter opp om kommunens klima-, miljø- og energiplan.

Takket være Apurgo kan vi møte fremtiden med innovative løsninger for vannbehandling.»

Ole Arnold Sørgård,
Leder Eiendom i Ørland Kommune

«Vi valgte ApurgoM3 fordi det ikke bare gir trygt vann ved å forhindre vekst av Legionella og andre skadelige bakterier, men gjør dette på en måte som eliminerer HMS-risiko som kjemikaliehåndtering og skollingsfare for våre ansatte.»

Steffen Aanes, teknisk leder i Moss kommune

Les hele kundecaset

“Kristiansund kommune har valgt ApurgoM3-systemet på flere bygg og vi har store energibesparelser. Apurgo overvåker kontinuerlig alle anleggene våre, så slipper vi å tenke på legionellaforebyggende tiltak.”

Lena Iren Bullgård,
tekniker/rådgiver energi ved Kristiansund eiendomsdrift

“Tidligere brukte vi hetvann og gjennomspyling for å forebygge Legionella. Vi hadde ingen kontroll på at beboerne faktisk fulgte opp sine renserutiner inne i leiligheten og måtte gjøre noen forebyggende tiltak. Vi valgte ApurgoM3 som gir oss økt trygghet mot Legionella.”

Tom Fossum og Erling Trønsdal,
daglig leder og teknisk leder i Kattem Borettslag

«ApurgoM3 er et kinderegg: Vannet blir trygt og vi sparer energi som er bra for økonomien og miljøet. Med det nye vannbehandlingssystemet på plass kan vi senke temperaturen på varmtvannet fra 70 til 55 grader, kanskje til 50 grader, uten at det går på bekostning av komfort eller vannkvalitet. Vi kan spare rundt 300 000 kroner bare på oppvarming av varmtvann.»

Styreleder Joel Pantin og nestleder Gunnar Slotta i Bystranda Aveny Borettslag

“Vi bruker ca. 6000 kWh mindre i måneden på å varme opp tappevannet etter at vi installerte ApurgoM3-systemet. I tillegg har vi kuttet 150–200 driftstimer som vi brukte på manuell rensing av dusjer. Som resultat av dette har vi installert Apurgos system på alle våre hotell i Trondheim.”

Svein Arne Eggen,
teknisk sjef for Scandic Trondheim

Les hele kundecaset

“Med Apurgo kan vi behandle vannet på lavere temperatur – og senke temperatur på tappevannet fra 70 til 50 grader. Det gir bedre driftsforhold for varmepumpene og reduserer samtidig varmetapet i nettet. På fem bygg kunne vi redusere energiforbruket med 150 000 kWh per år. I tillegg ble effekten av varmepumpene betydelig større.”

Kristoffer Abrahamsen,
direktør AF Energi