Slik sørger vi for at dagens systemer skal bli enda bedre 

Å forske for å gjøre vann- og væskebehandlingen enda mer effektiv, har vært en av de viktigste grunnpilarene i Apurgo siden selskapet ble etablert på NTNU i Trondheim i 2009. 

Siden den gang har vi jobbet kontinuerlig for å sikre kunder energibesparende systemer enten de skal fjerne Legionella eller korrosjon som reduserer effekten i et varmeanlegg. Stikkordet er trygg og effektiv vann- og væskebehandling som sparer energi, vann og tidsbruk.

Store innovasjonsmuligheter i Apurgo LAB

Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse innen biologi, kjemi, materialteknologi og rørfag. Vår styrke er nettopp det tverrfaglige samspillet. Vi utvikler bærekraftige systemer og løsninger som møter fremtidens krav til vann- og væskebehandling.

Er din bedrift opptatt av forskning og utvikling når dere innoverer? Det er avgjørende for å være rustet for morgendagens konkurranse og posisjonere seg i fremtidens marked.
Trenden er heldigvis positiv, for stadig flere ser verdien av innovasjon og samarbeid. Vi kan hjelpe dere å gå i gang med forskningsprosjekter direkte knyttet til deres virksomhet.

Vårt laboratorium er godt utrustet for å drive fram prosjekter i spennet mellom teknologi, kjemi og biologi. Dette gir mange nye muligheter for våre kunder, samarbeidspartnere og ikke minst bedriften.

Samarbeid nøkkel til utvikling

I LABen foregår det spennende studier og prosjekter. Vi jobber hele tiden med å optimalisere våre eksiterende produkter, samt utvikle nye, innovative løsninger. Dette skjer i tett samarbeid med fagmiljøer ved NTNU og Sintef, samt i god dialog med våre kunder.

Avdelingen har nøkkelkompetanse for forskning og forretningsutvikling. Sammen med annen kompetanse i Apurgo, kompletterer avdelingene hverandre og utgjør sterke team. Vi har nære samarbeid med våre kunder og jobber aktivt for at disse skal ha suksess i markedet.

Jevnlig samarbeider vi med NTNU om studentoppgaver, der studentene blant annet jobber med testing av nye produkter og utvikling av eksisterende produkter.