Vannbehandling som gir energieffektivisering i alle bygg

Vi bidrar til å løse verdens klimautfordringer med en vann- og væskebehandling som tar bedre vare på ressursene våre.

Gjennom å hele tiden utvikle produktporteføljen med det siste innen teknologi og forskning, finner vi nye løsninger som senker forbruket av både vann og energi i vann-, væske- og energianlegg.

Vårt fortrinn

Vi garanterer høy kvalitet i alt vi produserer og gjør. Vi har en unik produktportefølje, enkel installasjon og driftsovervåkning 24/7. Et høyt kvalifisert serviceteam tar godt vare på produktene og kundene våre – som gjør at anleggene får lenger levetid. Som selskap er vi med vår kompetanse og vårt innovasjonsfokus, godt rustet for å gjøre bransjen og verden mer bærekraftig.

Vår forpliktelse

Vi tenker langsiktig om bærekraft. Strategien vår er å jobbe for å minimere vårt eget miljøavtrykk, samt bidra til en maksimal positiv utvikling for kundene, på ulike samfunnsområder, men også for egne ansatte og oss som selskap.

Vi tenker langsiktig om bærekraft ved å:

  • Ha en langvarig forpliktelse til bærekraft, og vår visjon er å være ledende innen bærekraftige vann- og væskeløsninger. 
  • Strebe etter å fortsette å være banebrytende innen bærekraftige vannløsninger for alle typer bygninger hvor det finnes vann-, væske- og energianlegg.
  • Ha produkt- og tjenesteporteføljer som svarer på de endringene og utfordringene bransjen vil møte de kommende tiårene. Våre løsninger skal passe for både nybygg og ikke minst renoveringsprosjekter.
  • Være transparente. Selv om vi ikke faller inn under åpenhetsloven har vi valgt å ta vårt samfunnsansvar på alvor ved å kartlegge hvordan vi og våre leverandører jobber med menneskerettigheter, sysselsetting, organisering i arbeidslivet og kunnskapsdeling med allmenheten ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Vi følger FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er et moralsk kompass og en drivkraft for jobben vi gjør i Apurgo. Vi ser at målene påvirker fremtidens markeder, og at vi gjennom å jobbe bevisst med dem, kan utvikle oss til å bli et enda bedre selskap.

Vi støtter alle 17 målene, men har identifisert spesielt åtte mål som vår virksomhet bidrar til å løse. Av disse igjen, kan vi løfte frem tre viktige oppgaver vi jobber med: å bedre folks helse, sikre folk rent vann og ren energi.

Hvordan bidrar vår virksomhet til mer bærekraft?

  • Vi sparer energi. Med vår energieffektive vannbehandling kan kundene senke temperatur på forbruksvannet. Vi har kunder som har spart opptil 80 % av energibruken på vannbehandlingen ved å ta i bruk vårt system. 
  • Vi forlenger levetid på anlegget. Med riktig vann- og væskebehandling sikrer vi at vann- og varmeanlegg fungerer optimalt og unngår slitasje på anlegg og utstyr.
  • Vi sparer vann. Mange steder i verden er vann mangelvare. Våre produkter og systemer med driftsovervåkning 24/7 sparer samfunnet for millioner av liter vann i året. Vi overvåker 1,1 milliarder vann for kundene våre.
  • Våre systemer sikrer folks helse. Vi fjerner og forebygger Legionella i vannanlegg slik at folk ikke blir syke. Vi sørger også for at varmeanlegg har optimal drift som gir godt inneklima, blant annet viktig for å forebygge astma. Med riktig vann- og væskebehandling blir det ikke behov for hetvannspylinger, som kan være farlig både for de som gjør jobben og byggets brukere.