Apurgo og åpenhetsloven

Åpenhetsloven handler om at virksomheter skal respektere anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter – både i egen virksomhet og blant leverandører. 

Apurgo som selskap er ikke underlagt Åpenhetsloven. Allikevel har vi valgt å utvise vårt samfunnsansvar når det gjelder menneskerettigheter, sysselsetting og organisering i arbeidslivet og deler kunnskap med allmennheten.

Åpenhetsloven gir oss gode føringer for hvordan vi jobber med disse sakene. Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger i vårt selskap, der vi har kartlagt hvordan negative konsekvenser med vårt arbeid skal håndteres og følges opp.

Dette gir oss også mulighet til å gi våre kunder tilstrekkelig informasjon til å oppfylle sine forpliktelser innenfor Åpenhetsloven. 

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her.