Energieffektive løsninger verden trenger

Våre dyktige team utvikler verdensledende teknologi for vannbehandling. Slik at stadig flere kan drifte bygg på en mer bærekraftig måte.

Siden 2009 har vi sammen med NTNU og SINTEF jobbet med innovativ teknologi for vann- og væskebehandling, som også sikrer folks helse. Resultatet er effektive systemer som sparer energi, gjør hverdagen tryggere for byggets driftere og brukere og forlenger levetiden på anleggene. Til sammen kan vi snakke om løsninger som tar bedre vare på ressursene våre.

Forskning og utvikling

Vi er en bedrift med stort søkelys på forskning og utvikling. Vårt arbeid støttes av Norges forskningsråd, Regionalt forskningsfond Trøndelag og Innovasjon Norge. Vi har til stadig studenter hos oss som deltar i forskningsprosjekter. Gjennom sunn vekst og innovasjon skaper Apurgo nye arbeidsplasser nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Vi har siden 2019 flere ganger blitt kåret til gasellebedrift. I dag jobber 17 ansatte i Trondheim, Bergen og Tønsberg med energieffektive løsninger for vann- og væskebehandling for alle typer bygg. Et viktig arbeid som krever mange kloke hoder.

Fageksperter i samarbeid

Hos oss jobber det derfor eksperter på ulike fagområder, blant annet har vi team med høy kompetanse på VVS, biologi, kjemi og materialteknologi. Vi slår hodene våre sammen på tvers av fagområder for å utvikle stadig mer innovative og energieffektive systemer. Hos oss har alle mulighet til å teste ut sine ideer og bruke laboratorium hvor det er tilgang på det siste innen teknologi og utstyr. Solide og engasjerte eiere gir oss tryggheten og rammene vi trenger for å være i forkant av utviklingen.

Er du vår neste ansatte?

Vi har mange arbeidsoppgaver og muligheter og er alltid åpne for nye medarbeidere. Du kan ha akademisk eller praktisk bakgrunn, så lenge du er lærevillig og nysgjerrig kan du få plass på laget vårt. Hos oss er det kort vei fra idé til beslutning, og du har sjansen til å sette kursen for selskapet, men også din egen utvikling.

Åpen søknad sendes til: post@apurgo.no

Våre verdier

Robust, proaktiv og pålitelig.

Dette er våre kjerneverdier. Det betyr at du skal være trygg på at vi alltid leverer, at vi alltid er nysgjerrige på hvordan ting kan gjøres bedre, og at vi alltid tar deg og folkehelse på alvor.

Vår misjon

Vi sikrer folks helse ved å behandle alt av vann på en innovativ og bærekraftig måte.
Dette betyr at våre systemer er totalløsninger som tar godt vare på bygg, folk og ressurser.

Vårt kundeløfte

Du sparer tid – du kan kutte i kostbare driftsoppgaver og vår driftsovervåkning gjør at du tidligere kan gjøre tiltak som er kritisk for driften av ditt anlegg.

Du sparer energi – vi har systemer for å kutte energibruken i vannbehandlingen, men også i varmeanlegg – samtidig som anlegget har den effekten det skal ha.

Du øker tryggheten – for ansatte og byggets brukere ved å slippe farefulle hetvannspylinger og kjemikaliehåndtering, samt sikre effekten i varmeanlegget som gir inneklima bra for brukerens helse.