HVA SKJER?

Siste nytt på Apurgo-fronten?

NYHETER

Vi styrker vårt team innen produktutvikling og vannrensing 11. november, 2019

Apurgo fortsetter veksten. For å styrke vår kompetanse har vi nå ansatt Rajalakshmi Krishnadoss. Raji skal jobbe som prosjektingeniør og vil få ansvar for gjennomføring av produktutviklingsprosjekter, samt styrke Apurgos kompetanse innen kjemi og vannrensing.

Hun har utdanning som prosessingeniør og har flere års erfaring fra store internasjonale selskaper som bl.a. General Electric Water and Process Technologies, innen rensing av industriell avløpsvann.

Raji vil bli en viktig bidragsyter for videre utvikling og kompetanseheving i Apurgo som også vil komme våre kunder til gode!

Vi ønsker Raji velkommen til Team Apurgo!

Vi styrker vårt team 6. august, 2019

Kristian K. Pedersen

Apurgo er i stadig vekst og utvikling. For å styrke våre tjenesteleveranser har vi nå ansatt Kristian K. Pedersen. Kristian skal jobbe som Servicetekniker og vil bidra til å styrke våre tjenesteleveranseområder. Han har jobbet som rørlegger siden 2005 og har formell bakgrunn som Rørlegger og Industrirørlegger. I tillegg styrker Kristian sin formelle kompetanse og går Klima, energi og miljø(KEM) studiet ved Fagskolen Innlandet.

Vi er stolte av få med Kristian på laget og sammen med resten av Apurgo temaet vil han dekke et bredt spekter av kompetanse og er en verdifull satsning for Apurgo! Vi gleder oss over at han nå er på plass og kan dele sin kompetanse og kunnskap med oss og våre kunder.

Legionella: Fagsamling i Arendal om vannbehandling, driftsrutiner og redusert energibruk 19. juni, 2019
Vidar Lysaker, driftsleder ved Fylkeshuset i Aust-Agder, i teknisk rom foran Apurgo M3 vannbehandlingssystemet. (Billedrettigheter: Vidar Lysaker)

Fagansvarlig i Apurgo, Dr. scient. Hanne Therese Skiri fikk godt gehør for sitt foredrag i Arendal nylig, hvor hun presenterte muligheten for å kombinere effektiv legionellasikring med besparelser i både tid- og energi.

Legionellasikring har tradisjonelt vært forbundet med mange driftsoppgaver og høye varmtvannstemperaturer. Dette har vanskeliggjort gode løsninger for energisparing på varmtvannssiden. Samtidig er det mye frustrasjon rundt mengden driftsoppgaver som må gjøres, samt usikkerhet knyttet til om det man gjør har en hensikt.

Les hele artikkelen i ITBaktuelt...

Ørland leder an i kampen mot Legionella 19. juni, 2019

Ørland er en foregangskommune når det gjelder sikker vannbehandling. Med det innovative vannbehandlingssystemet Apurgo M3 i mange av sine offentlige bygg har de sikret seg et effektivt vern mot farlige vannbårne sykdommer. Teknologien er et resultat av avansert forskning ved NTNU og dreper legionella og andre farlige bakterier ved hjelp av mikroskopiske mengder sølv og kobber. Driftssjef i Ørland, Ole Arnold Sørgård,er fornøyd med teknologien.

20. juni huser Ørland kommune Trøndelags største fagsamling om sikring av trygt vann i offentlige og private bygg.

Les hele artikkelen i VVSaktuelt

Fagsamling Arendal 14. mai, 2019

I dag besøker vi Fylkeshuset i Arendal! Kom og hør vårt foredrag om hvordan spare tid og energi på trygg vannbehandling.

#fagsamling #legionella #vannbehandling #energibesparelser #energirevolusjon @apurgo @arendalfylkeskommune @hannethereseskiri @lisemarieneergaard