Misfarget vann

Bli kvitt det brune vannet

Kommer det misfarget vann med dårlig smak ut av tappepunktene dine? Apurgo tilbyr en effektiv løsning også på dette – rørvask med APURGOClean.

Misfarget vann, det som på folkemunne omtales som «brunt vann», er et irritasjonsmoment og en bekymring for mange byggeiere. Selv om drikkevannet er bakteriologisk trygt og oppfyller kravene i Drikkevannsforskriften, kan det allikevel være misfarget og ha uønsket bismak.

Noen ganger går det over

I noen tilfeller skyldes misfargingen at kommunen har spylt gjennom det eksterne vannledningsnettet. Dette kan få korrosjon og humus til å løsne og blande seg med vannet. Løsningen for byggeier er normalt å la vannet renne helt til det kommer blankt vann ut av kranene, men for noen bygg blir misfargingen et permanent problem. Dersom dette oppstår vil en gjennomspyling ikke ha noen særlig effekt og resulterer i bortkastet tidsbruk og unødvendig vannforbruk. 

Sliter på sanitærutstyret

Permanent misfarget (brunt) vann kan være en indikasjon på for høyt innhold av jern, humus og lignende i rørene. I tillegg til negative reaksjoner fra brukerne, medfører dette større slitasje på sanitærutstyret og høyere vedlikeholdskostnader. 

Skånsomt og effektivt

For å få bukt med et slikt problem gjør Apurgo først en kartlegging for å avdekke sannsynlige årsaker. Dersom denne kartleggingen tilsier det, gjennomfører vi en rørvask av tappevannsanlegget med et effektivt rensemiddel som er skånsomt mot rørene. Rensemiddelet er ikke helse- eller miljøskadelig, og er meget lett biologisk nedbrytbart. 

I tillegg kan Apurgo gi råd om installasjon av filterløsninger der det er behov for dette.

APURGOClean

Apurgo lanserer nå vår ny utviklede mobile pumpeløsning APURGOClean, som er robust, fleksibel og kan tilpasses ulike typer bygg. Vi har både VVS-, biologi- og kjemikompetanse, som sikrer at vi finner den riktige og mest effektive metoden for å løse ditt problem.  Med rene rør, får dere blankt og velsmakende vann igjen.