Moss kommune

Apurgo bidrar med smart vannbehandling i Moss

Før brukte Moss kommune masse tid og penger på reparasjoner, nødutstyr og ekstra driftstimer for å stoppe Legionella og andre bakterier. Nå kan de spare kostnader og energi med vannbehandlingssystemet ApurgoM3 – og aller viktigst; levere trygt vann til innbyggerne.

En fornøyd gjeng fra Moss Kommunale Eiendomsselskap KF foran siste installasjon; ApurgoM3-Mini i Peer Gynts vei 89. Fra venstre: Driftsoperatørene Kjell Jensen og Petter Hansen, VVS-ingeniør Pål Gundersen og teknisk leder Steffen Aanes

– Vi har i mange år slitt med systemer som krever masse reparasjoner og dyre ekstrakostnader som for eksempel nødventilasjon i tekniske rom på grunn av klorgass. I tillegg til mange driftstimer til spyling og kloring, som også er en betydelig merkostnad for kommunen. 

Med et nytt vannbehandlingssystem i hus har kommunen også fått en ny og tryggere hverdag for de ansatte.

– Sikkerhet og helse er topp prioritet for oss. Vi valgte ApurgoM3 fordi det ikke bare gir trygt vann ved å forhindre vekst av legionella og andre skadelige bakterier, men gjør dette på en måte som eliminerer HMS-risiko som kjemikaliehåndtering og skollingsfare for våre ansatte, sier teknisk leder i Moss kommune, Steffen Aanes.

Dette gir trygghet for beboerne og kommunen. I løpet av sommeren har vi allerede montert fem slike systemer. Vi frigjør dermed mye tid som kan brukes på andre viktige oppgaver. Ambisjonen er å installere Legionella-tiltak i alle relevante bygg i kommunen.

Kjell Jensen i Bolig Drift.

Enkel installering og fjernovervåkning

ApurgoM3 har enkel installasjon og er et lukket system som består av få deler som tar lite plass. 

– Vi satte opp styringsenheten og prosesscellen på hovedvannrøret. I tillegg har vi satt opp bypass, slik at vannforsyning kan sikres under den årlige service på prosesscellen. Det digitale styringssystemet overvåkes av Apurgos driftssentral via en Skype-løsning, noe som gir oss ekstra trygghet, forteller VVS-ingeniør Pål Gundersen i Moss kommune.

– ApurgoM3 har medført mange fordeler for Moss kommunale Eiendomsselskap. Likevel er det viktig å påpeke at ingen systemer er fullstendig vedlikeholdsfrie, og regelmessig service og vedlikehold er fortsatt nødvendig for å sikre at anlegget opprettholder sin funksjon, sier Pål Gundersen. 

Med Apurgos løsning for vannbehandling kan kommunen ta hånd om bakteriene, og samtidig spare energi, helt i tråd med Moss kommunes bærekraftsmål. Temperaturen på tappevannet kan senkes fra 70 til 50 grader.

– Vi har nå montert 12 anlegg i kommunen siden 2020 og opplever forbedret vannkvalitet. Vi kan redusere temperaturen i våre beredere, noe som fører til betydelige energibesparelser, sier Gundersen.

Kjell Jensen i Bolig Drift foran nylig installerte ApurgoM3-Mini

Kvalifiserer til BREEAM-NOR-poeng

Ved å ta i bruk ApurgoM3 kan Moss kommunes byggeprosjekter kvalifisere til poeng på den anerkjente miljøsertifiseringen BREEAM-NOR. Som eier av helsebygg og skoler må kommunen sikre at vannbehandlingen er trygg hver dag året gjennom.

– Med denne løsningen får vi en stabil og langvarig effekt i hele rørnettet. Det er spesielt viktig for oss i perioder med lite vannforbruk eller når bygg er stengt, forteller Gundersen.

Moss kommune har nylig tatt i bruk et skybasert forvaltningssystem for eiendomsdrift (LAFT FDV). De ser for seg å inkludere Apurgo-data i dette systemet, blant annet varsler om overforbruk, alarmfunksjoner og servicedatoer.

– Mye rent vann går til spille, og derfor er det samfunnsmessig viktig å ha kontroll på vannforbruket. Apurgo rapporterer overforbruk på alle våre bygg der det er installert ApurgoM3, forteller driftsoperatør Petter Hermansen i Bolig Drift.

Mini med stor gevinst

Moss kommune har også vært blant de aller første i landet som installerte den nye ApurgoM3-Mini for mindre bygg. Det gjør at kommunen kan få samme vannbehandling også i mindre anlegg.

– Vi så et behov for sikring av våre kommunale samlokaliserte boliger. Dette er typisk bygg med 10–20 leiligheter for beboere med spesielle behov. Her er det ofte vanskelig å komme inn til kontroll og service. Vi har også skollingsfare og mindre kontroll på vannforbruket, sier Kjell Jensen i Bolig Drift.

Nå skjer overvåkningen automatisk. Dermed blir det ikke lenger behov for spyling. Mulige lekkasjer varsles umiddelbart. 

– Dette gir trygghet for beboerne og kommunen. I løpet av sommeren har vi allerede montert fem slike systemer. Vi frigjør dermed mye tid som kan brukes på andre viktige oppgaver. Ambisjonen er å installere Legionella-tiltak i alle relevante bygg i kommunen, avslutter Steffen Aanes.

Publisert: VVS Aktuelt_11 Sep 2023

Kundecaser

Uansett bygg, våre systemer gir dere
  • Lavere strømregning
  • Redusere timer på drift og vedlikehold
  • Umiddelbart beskjed fra vår driftsovervåkning 24/7 om noe skjer
  • Lengre levetid på utstyr og anlegg

Kontaktskjema-forside

"*" obligatorisk felt

Hvor mye energi kan du spare? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg og finner ut av det – helt uten forpliktelser.