Vi leverer og skreddersyr filterløsninger til ditt behov

Ta i bruk den riktige filterløsningen som gir god kvalitet på forbruksvannet.

Vann inneholder partikler og fragmenter som grovfilteret på hovedvannsinntaket som regel vil fange opp. Mindre partikler og hummus kan derimot slippe igjennom og påvirke vannkvaliteten. Derfor anbefaler vi at dere også installerer et finfilter i kombinasjon med våre produkter.

  • God kvalitet på forbruksvannet
  • Fanget opp mindre partikler og hummus
  • Trygg vannkvalitet uansett problemer med overflatevann

Hva slags filter eller filterløsning du bør ha, er avhengig av byggtype, kompleksitet og vannkvalitet. Vi anbefaler filter på alle vanninntak og at du tar vannprøver før og etter installering av filter for å kartlegge utfordringer og resultat.

I Norge er vannkvaliteten stort sett bra, men overflatevann som vannkilde kan gi noen problemer. Spesielt om det er skiftende vær med mye nedbør, som har en tendens til å påvirke vannkvaliteten. På steder med gammel infrastruktur og rørnett kan vannet bli kontaminert av hummus og partikler på vei inn.

Alt vann som behandles med UV må gjennom et finfilter for å få optimal behandling.