Bløtgjøringsanlegg tar effektivt hånd om hardt vann

Vi har energieffektive bløtgjøringsanlegg for alle typer bygg.

Hardt vann skyldes som oftest høy konsentrasjon av kalsium og magnesium og gir gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.

Belegget kalles kjelstein og består av kalsiumkarbonat. Slike avleiringer kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer.

  • En robust og driftssikker løsning
  • Mindre forbruk av vann, salt og strøm
  • Lengre levetid på varmtvannsberedere/anlegget
  • Kalkbeleggfrie kjøkkeninstallasjoner, som kaffemaskin og oppvaskmaskin, og så videre

I Norge har vi lite hardt vann, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder.

En kartlegging med vannprøver vil gi svar på hva som er vannets hardhetsgrad, jern- og manganinnhold. Sammen med byggets vannforbruk gir dette grunnlag for vår anbefaling på type bløtgjøringsanlegg og størrelse.

Etter installasjon følger vi opp og leverer de produkter du trenger for en sikker drift på ditt system, som salttabletter.