Trygg vannbehandling

Er ikke bare teknologi på sitt beste.
Det er teknologi på sitt aller viktigste!

Ikke bare teknologi på sitt beste.
Det er teknologi på sitt aller viktigste

LEGIONELLA

LES MER

APURGO-M3

LES MER

FORDELER

LES MER

LEGIONALLAKONTROLL: ROLLER OG ANSVAR

Har du et spesielt ansvar?

ANLEGGSEIERE OG
UTBYGGERE

Det er anleggseiers ansvar å sørge for at vannanlegget er smittefritt. Dette er hjemlet i lover og forskrifter. Men også utbyggere har et ansvar når vanninnretninger skal dimensjoneres, utformes og bygges.

LES MER

KOMMUNELEGER OG
HELSEARBEIDERE

Regelverket slår fast at brukere av dusjanlegg, badeanlegg, osv i sykehjem, hoteller og andre risikoutsatte bygninger skal sikres helsemessig. Det settes også krav til vernetiltak og meldingsplikt ved utbrudd av legionellasykdom.

LES MER

DRIFTSLEDERE OG DRIFTSOPERATØRER

For å forebygge og bekjempe legionella krever regelverket at virksomheten har god internkontroll, at man er kjent med helse- og håndteringsrisiko, og at det finnes tiltaksplaner og etablerte rutiner for regelmessig legionellakontroll.

LES MER

ANLEGGSEIERE OG
UTBYGGERE

Det er anleggseiers ansvar å sørge for at vannanlegget er smittefritt. Dette er hjemlet i lover og forskrifter. Men også utbyggere har et ansvar når vanninnretninger skal dimensjoneres, utformes og bygges.

LES MER

KOMMUNELEGER OG
HELSEARBEIDERE

Regelverket slår fast at brukere av dusjanlegg, badeanlegg, osv i sykehjem, hoteller og andre risikoutsatte bygninger skal sikres helsemessig. Det settes også krav til vernetiltak og meldingsplikt ved utbrudd av legionellasykdom.

LES MER

DRIFTSLEDERE OG DRIFTSOPERATØRER

For å forebygge og bekjempe legionella krever regelverket at virksomheten har god internkontroll, at man er kjent med helse- og håndteringsrisiko, og at det finnes tiltaksplaner og etablerte rutiner for regelmessig legionellakontroll.

LES MER