Med våre løsninger for vannbehandling kan dere snakke om et før og etter

Finn ut hvordan dere kan spare energi og driftskostnader

Energieffektivisering for alle bygg

Se forskjellen våre produkter kan gjøre for ditt bygg eller fartøy – vi har løsningen uansett vannforbruk.

Klikk på det bygget du vil se våre anbefalinger for.

Næring- og kontor

For nærings- og kontorbygg  leverer vi:

En utfordring for mange nærings- og kontorbygg, er å opprettholde god nok effekt på energianlegget. Resultatet er dårligere inneklima, kalde kontorer og stort energitap på ditt bygg. Heat&Cool Smart driftsovervåker, gjør tiltak og varsler automatisk for å sikre effekten på ditt varme- og kjøleanlegg.

Stadig flere arbeidsplasser har i dag garderober og dusjer, som uten riktig vannbehandling vil kreve jevnlig rensing og desinfisering for å stanse spredning av Legionella. ApurgoM3 gir sikker vannbehandling fra vanninntaket, som gjør at du også kan senke temperaturen på forbruksvannet.

Hotell og overnatting

For hoteller og overnattingsbygg leverer vi:

Stadig flere hotellgjester er opptatt av hotellets klimaavtrykk. Med Heat&Cool sikrer vi vannbehandlingen i varmeanlegget på en måte som gir stor energibesparelse og kutter i driftstimer.

Med ApurgoM3  kan dere også ta ned energibruken på vannbehandlingen. Det viser at dere tar ansvar, med en lavere strømregning som ekstra gevinst.

Et gjennomsnittlig hotell bruker årlig hundrevis av arbeidstimer på å klore dusjhoder på rommene. Renserutinene tar ofte mye tid, og reduserer i tillegg levetiden på dusjhodene og dusjslangene. Vi leverer også UV-filter og filterløsninger etter ditt behov.

Borettslag og sameier

For borettslag og sameier leverer vi:

Vi har system for vannbehandling i varme- og kjøleanlegg som sikrer effekten i energianlegget og forlenger anleggets levetid. Slik kan dere gjøre store energibesparelser og spare mye tid, men også sørge for godt inneklima som er bra for folks helse.

Borettslag og sameier er lovpålagt å passe på at Legionella ikke utgjør en fare for beboerne, der mennesker med nedsatt immunforsvar og eldre er spesielt utsatt. Dette medfører ofte behov for mye ekstraarbeid i form av gjennomspylinger med hettvann, i tillegg til at beboere må følge renserutiner i egne boliger. Det er tid og penger tapt.

Sykehus og omsorg

For sykehus og omsorgsboliger leverer vi:

I bygg med mange brukere og sårbare mennesker med nedsatt immunforsvar, er trygg vann- og væskebehandling nødvendig for å ivareta folks helse. Legionella er ofte vanskelig å bli kvitt hvis det har fått etablert seg i anlegget, og utbrudd kan skje igjen og igjen.

Sykehus har gjerne avdelinger med innretninger som laboratorier og dialysesenter, som stiller andre krav til vannkvalitet. Apurgo har ekspertisen for å møte utfordringene med vannbehandling i komplekse bygg som sykehus.

Undervisnings- og idrettsbygg

For undervisnings- og idrettsbygg leverer vi:

Bygg som universiteter, skoler, barnehager og svømmehaller brukes av folk med nedsatt immunforsvar, noe som gjør trygg vann- og væskebehandling ekstra viktig.

En utfordring er at byggene i perioder kan være stengt eller ha redusert forbruk. Dette kan føre til bakterieoppblomstring og farlig Legionella i anlegget. Vi har system som fjerner og forebygger bakterier, sparer energi og kutte driftsoppgaver.

Vi har også system som sørger for effektiv vannbehandling i varme- og kjøleanlegg. Det sikrer inneklimaet og er bra for folks helse, men kan også forlenge anleggets levetid.

 

Maritim sektor

For maritim sektor og båter leverer vi:

Alle med ansvar for båter, skip og andre sjøfartøy vil merke at vann som lagres over lengre tid, er utsatt for bakterievekst. Problemet kan være ekstra stort for dem som seiler i varme strøk.

Trygg bunkring av forbruksvann er viktig for helsa til mannskapet om bord. Med ApurgoM3 behandles alt vann fra vanninntaket, på en måte som sparer mye energi. Er uhellet ute med oppblomstring av uønskede bakterier og begroing tilbyr vi også rens av båtens vannanlegg med vårt portable system APURGOClean.

Med Heat&Cool sikrer vi vannbehandlingen i varme- og kjøleanlegget og optimaliserer effekten og driften. Det gir også stor energibesparelse. Vi leverer også UV-filter og filterløsninger etter ditt behov.

Industri- og prosess

For industri- og prosessbygg leverer vi:

Begroing i rørnettet er et typisk problem i industribygg og bygg som huser prosessanlegg og produksjonsutstyr. Tette rør kan være et problem både i rørnett hvor det renner vann og i varme- og kjøleanlegg og kan få store konsekvenser for produksjonen og driften.

For at dine anlegg skal være åpne og ha rett funksjon og effekt, er det nødvendig med riktig system for vann- og væskebehandling. En vannprøveanalyse vil gi svar på hvilke behov og utfordringer dere har.

Med våre systemer kan dere øke levetiden på energianlegget, redusere behovet for vedlikehold og sikre energioverføring. På det viset sparer dere mye energi.

Vi overvåker 1,9 milliarder liter vann.

Totalt i år har våre kunder spart:

9800000

kwh strøm

Dette tilsvarer strømforbruket for 500 husholdninger i ett år.

12500000

kroner

Vi har kunder som har redusert strømregningen med 80%.

Aktuelt

Uansett bygg, våre systemer gir dere
  • Lavere strømregning
  • Reduserte timer på drift og vedlikehold
  • Umiddelbart beskjed fra vår driftsovervåkning 24/7 om noe skjer
  • Lengre levetid på utstyr og anlegg