OM oSS

Vårt arbeid skal bære preg av kvalitet og den beste service

TA Kontakt

APURGO AS

APURGO AS er et heleid norsk selskap grunnlagt i 2009. Vi tilbyr en løsning for effektiv forebygging av bakterievekst og legionella i forbruksvann.

 

Løsningen er basert på en innovativ teknologi utviklet i nært samarbeid med NTNU og SINTEF. Teknologien er kjemikaliefri og godkjent av både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Løsningen passer spesielt godt i risikoutsatte bygg med mange brukere eller beboere:  sykehus, alders- og sykehjem, hoteller, skoler og universiteter, idrettshaller, borettslag og industri- og forretningsbygg. Det er et myndighetskrav at slike bygg er sikret mot legionellasmitte. Apurgos løsning gjør det enklere og rimeligere for anleggseiere å imøtekomme dette kravet. Apurgo sikrer at vannet er trygt og fritt for skadelige bakterier.

 

APURGO er avledet av det latinske aqua purgo, som betyr rent vann.

 

VÅRT TEAM

LISE MARIE NERGAARD

Daglig leder

Mobil: 924 25 400

Epost: lmn@apurgo.no

HANNE THERESE SKIRI

Fagansvarlig

Mobil: 481 73 713

Epost: hts@apurgo.no

BJØRN VIDAR ENGA

Driftsansvarlig

Mobil: 990 41 038

Epost: bve@apurgo.no

STIAN HAUGEN

Driftstekniker

Mobil: 404 53 695

Epost: sph@apurgo.no

Sør-Trøndelag

fylkeskommune

Kristiansund

kommune

Trondheim

kommune

NTNU

VÅRE KUNDER

Malvik

kommune

Rissa

kommune

KLP
Eiendom

SiT

Stryn

kommune

Tromsø

kommune

Scandic

Hotell

LEDIGE STILLINGER

HAR DU LYST TIL Å JOBBE I APURGO?

 

Vi kan tilby

  • en spennende og allsidig jobb med gode muligheter for egenutvikling
  • faglig utfordrende oppgaver og stor grad av selvstendighet
  • et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige kollegaer
  • lønn etter kvalifikasjoner og erfaring

 

Kontaktperson: Lise Marie Nergaard, mobil: 924 25 400

  •  

VÅRE PARTNERE