HVA SKJER?

Siste nytt på Apurgo-fronten

Ta kONTAKT

NYHETER

November 13, 2018

Fredag den 16. november er det igjen duket for Trøndersk VVS-dag i Trondheim! Årets tema er «Fremtidens VVS-bransje». Program finner du HER

 

Få med deg vårt foredrag kl 14.00;  “Hvordan oppnå store energibesparelser på varmtvann?”. Fagansvarlig i Apurgo, Dr. Scient, Hanne Therese Skiri vil i samarbeid med Morten Hegdal, Daglig leder/Gründer i Winns synliggjøre gevinstene ved felles teknologiløsninger for å imøtekomme fremtidens utfordringer innen VVS og energi.

 

Har du ikke anledning til å delta denne dagen kan du kontakte oss HER. Vi kjører kampanje på vannprøver ut året så ta kontakt for å avtale en møte eller vi kan sende deg presentasjonen i etterkant.

 

Velkommen til en spennende fagdag!

Oktober 24, 2018

Kutter Legionella og energi

Når legionellaen blir borte, kan varmtvannet være kaldere. Resultatet er store innsparinger, mulighet for Enova-støttede enøktiltak og Breem-poeng. Alt dette kan du lese mer om i siste utgave av Norsk VVS.

 

 

Oktober 16, 2018

VVS-dagene 17.-19. oktober

Denne uken finner du hele Apurgo-teamet på VVS-dagene på Lillestrøm. Besøk vår stand D02-26 for et godt tilbud og gjennomgang av våre innovative vannbehandlingssystemer.

September 12, 2018

Ny medarbeider i Apurgo

Vi fortsetter å vokse og presenterer vår nye administrasjons- og markedskoordinator i Apurgo; Lene K. Vaagan. Lene tiltrådte 1. september, 2018 og vil holde i trådene i både på marked- og i administrasjosiden.

 

Lene har de senere år jobbet med økonomi, administrasjon og HR innenfor områder som offshore, seismikk, sensor- & overvåkningsteknologi og nå senest innenfor oppdrettsnæringen. Før dette jobbet hun 12 år innen salg, reklame og markedsføring ved bl.a. flere store mediekonsern i Norge. Lene er utdannet ved BI med spesialisering i Strategisk Markedsføring.

 

Vi ønsker Lene velkommen i Apurgo og gleder oss til videre vekst og utvikling sammen med dere!

 

August 08, 2018

Apurgo går fremtiden i møte

Apurgo er kjent for sin løsning for effektiv forebygging av bakterievekst og Legionella i forbruksvann. Løsningen er basert på en innovativ teknologi utviklet i nært samarbeid med NTNU og SINTEF. Apurgo ble etablert i 2009 og har etablert seg godt i markedet siden den gang.

 

 - Som et ledd i å gå fremtiden i møte og videreutvikle selskapet har vi nå ansatt Hanne Therese Skiri som fagansvarlig.

 

Hanne Therese har en solid kompetanse med hovedfag og doktorgrad i biologi fra NTNU og 12 års erfaring og kompetanse fra produktutvikling og kvalitetssikring innenfor vannbehandling, legionellakontroll og energioptimalisering.

 

 - Vi ser fram til å ha Hanne Therese med på laget. Hun blir en viktig brikke for å videreutvikle selskapet med nye innovative løsninger og tjenester som markedet etterspør, avslutter Lise Marie.

 

Fagansvarlig Hanne Therese Skiri

________________________________________

Juli 30, 2018

Unngå legionellasmitte etter den eksepsjonelt varme sommeren!

Kombinasjonen varm sommer og sommerferie kan forårsake en bakterieoppblomstring i interne vannfordelingsnett. Mange bygg har vært i mindre bruk grunnet ferieavvikling og mange skoler og idrettsbygg har stått avstengt siden juni. Dette utgjør en risiko for flere brukergrupper. Det er derfor viktig å følge Folkehelseinstituttets råd om rengjøring og desinfeksjon av det interne vannfordelingsnettet sier dr. scient i biologi, Hanne Therese Skiri.

 

Hanne Therese Skiri har jobbet i 12 år med legionellaforebygging, siden april som fagansvarlig i trondheimsbaserte Apurgo AS. Etter alle disse årene vet hun at det ofte er Legionellabakterier i norske bygninger. Bakteriene finnes normalt i vann og jordsmonn og det kommer små mengder bakterier inn via drikkevannet og etablerer seg det interne vannfordelingsnettet. Med den varme sommeren vi har hatt nå, så har bakteriene ekstra gode vekstvilkår, og det er derfor en grunn til å være ekstra på vakt understreker Skiri.

 

Dersom man puster inn små dråper (aerosoler) infisert av Legionellabakterier og får disse ned i lungene, så risikerer man å bli smittet. For noen kan dette gi en svært alvorlig lungesykdom. Spesielt utsatt er eldre og personer med nedsatt immunforsvar.

 

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en egen veileder for forebygging av Legionella (Vannrapport 123). I kapittel 7.6.2 understrekes det at anlegg som har stått ubrukt i over 1 måned må rengjøres og desinfiseres før det tas i bruk. Vel og merke dersom det ikke foreligger en tilfredsstillende kontinuerlig vannbehandling som f.eks. Apurgo M3, legger Skiri til. Selv for bygg som har vært i bruk gjennom sommeren så bør man gjøre en vurdering av om man har tilfredsstillende rutiner for legionellaforebygging. Etter en så varm sommer kan det være en god ide å ta noen vannprøver for å sjekke dette. Dersom noen ønsker bistand til rens og desinfeksjon, vannprøvetaking eller legionellaforebygging generelt, så er det bare å ta kontakt uansett hvor i landet du er lokalisert, avslutter Skiri.

 

 

Kontaktperson:

 

Hanne Therese Skiri

Fagansvarlig, Dr. scient.

hts@apurgo.no

+47 481 73 71

________________________________________

November 21, 2017

Ble kvitt legionella og kuttet strømregningen med 80 pst.

Prosjektet «Behovsstyrt sanitæranlegg» har skapt resultater som ingen drømte om på forhånd.

Foto: Sølvi W. Normanssen

Energisparing i praksis. - Vi er konstant på jakt etter nye og bedre løsninger for å kunne drifte universitetet mest mulig smart, lønnsomt og miljøvennlig, sier Olav Høyem (til venstre) og Trond Rikhard Haugen.

 

Les mer:

http://www.universitetsavisa.no/incoming/2017/11/15/Ble-kvitt-legionella-og-kuttet-strømregningen-med-80-pst.-70510.ece

 

Ta kontakt for mer informasjon:

 

Lise Marie Nergaard, daglig leder i Apurgo

+47 924 25 400, lmn@apurgo.no

 

Olav Høyem, overingeniør NTNU, Seksjon for teknisk drift

+47 918 97 219, olav.hoyem@ntnu.no

 

________________________________________

Oktober 12, 2017

Forskningsprosjekt ga resultater:  Slik reduserte Apurgo energiforbruket til NTNU med 42 prosent

På kun ett år har Realfagbygget ved NTNU Gløshaugen kuttet energiforbruket med 151 718 kWh. I tillegg har de sluttet å bruke tid og ressurser på legionella. – Det er fantastisk at en enkel løsning kan spare oss for energi, tid og penger, sier overingeniør Olav Høyem i NTNU Campusservice.

 

Olav Høyem, overingheniør NTNU (Foto: Apurgo)

Det krever mye energi å varme opp tappevannet til 70 grader i et 60 000 kvadratmeter stort bygg. Når godt over halvparten av denne energien i tillegg går tapt i sirkulasjon, er det ikke rart Campusservice ved NTNU har jaktet på en smart løsning. Dette er bakgrunnen for at de inngikk et forskningsprosjekt med gründerselskapet Apurgo fra Trondheim.

 

Støtte fra Innovasjon Norge, Miljøteknologiordningen og NTNU Campusservice gjorde det mulig for Apurgo å gjennomføre forskningen på Realfagbygget ved NTNU Gløshaugen.

 

Forskningsprosjektet har pågått i ett år, og ført til svært gode resultater:

 

  • Forbruksvannet ble kvitt farlige bakterier

  • Det er ikke lenger behov for klor og varmebehandling mot legionella.

  • Tappevannstemperaturen er senket fra 70 til 50 grader.

  • El-forbruk til oppvarming av tappevann er redusert med 78 475 kWh og 63 761 kroner.

  • Installasjonen av varmepumpe i tillegg, har redusert el-forbruket med totalt  151 718 kWh og 123 271 kroner.

 

Gjorde sanitæranlegget behovsstyrt

 

– Hensynet til legionella er den eneste grunnen til at tappevannet skal være 70 grader. At vi har fått senket temperaturen til rundt 50 grader betyr enormt, sier overingeniør ved NTNU, Olav Høyem, som også la frem resultatene på Driftskonferansen 2017.

 

Innovasjonsprosjektet innebar å gjøre sanitæranlegget behovsstyrt, slik at legionella ikke er styrende. Ved å installere Apurgo M3-systemet har legionellaproblemet på Realfagbygget blitt ivaretatt. Det beviser de månedlige vannprøvene, og NTNU Campusservice har dermed kunnet styre sanitæranlegget ut fra brukerhensyn. Resultatene viser også at tendensen er lik på Idrettsbygget.

 

Gode og verifiserbare resultater

 

Apurgo M3 er vannbehandlingssystemet som renser forbruksvann miljøvennlig, og dreper legionella og andre farlige bakterier ved hjelp av mikroskopiske mengder sølv og kobber. Realfagbygget opplevde at det årlige el-forbruket sank med 42 prosent, en besparelse på over 60 000 kroner. Dette er tall daglig leder i Apurgo, Lise Marie Nergaard, er stolt av:

 

– Vi har hele tiden visst at prosjektet ville gi gode resultater, og det betyr utrolig mye at NTNU også hadde troen på oss. Gjennom dette forskningsprosjektet har vi fått dokumentert nøyaktig hvor stor effekt Apurgo-systemet har, og bevist for oss selv og andre at det er et større energitiltak.

 

Kort tilbakebetalingstid

 

I tillegg til å teste effekten av Apurgo-systemet på sanitæranlegget, installerte NTNU vann-til-vann-varmepumper. Sammen bidro disse to løsningene til enda større besparelser av energi og penger. Realfagbygget reduserte faktisk det årlige el-forbruket til tappevannsoppvarming med 80 prosent. Det tilsvarer over 123 000 kroner og 150 000 kWh – energi tilsvarende sju eneboliger.

 

– Denne besparelsen betyr at payback-tiden på investeringen vi gjorde med Apurgo og varmepumper blir på rundt fem år. Både energimessig og for miljøet var dette et svært godt tiltak, sier Olav Høyem.

 

Det er ikke overraskende at NTNU sa ja da Apurgo henvendte seg. Campusservice har en historie for å satse på løsninger som passer inn under universitetets grønne profil. I 2015 fikk NTNU Campusservice Varmepumpeprisen av Norsk Varmepumpeforening og Energispareprisen av Trondheim kommune.

 

– Vi på Campusservice er opptatt av å legge til rette for interessante løsninger, og dette var midt i blinken. Dessuten hadde vi allerede installasjoner som kunne brukes til testing og måling, sier Høyem.

 

Apurgo ser mot risikobygg

 

Skoler, hoteller og sykehjem er blant bygg som kategoriseres som risiko 1-bygg når det kommer til legionella. Risiko 1-bygg er større bygninger med stort forbruk av vann og forbrukere med nedsatt immunforsvar, og det finnes over 13 000 slike bygg i Norge. Å klorbehandle disse vil antageligvis kreve 264 000 liter klor, forklarer Nergaard:

 

– Denne prosessen er skadelig for miljøet – og veldig tidkrevende. Ordinær varmebehandling vil utgjøre over 300 millioner kWh. Nå har vi dokumentert effekten Apurgo M3-systemet har på lignende bygg, ved å fjerne legionellaproblemet og tillate lavere temperaturer. Potensialet er enormt.

 

 

Om Apurgo

 

Apurgo ble grunnlagt ved NTNU i Trondheim i 2009. De produserer vannbehandlingssystemet Apurgo M3, som på energieffektivt og trygt vis renser vann slik at det blir fritt for legionella og andre sykdomsfremkallende bakterier. Ved å bruke svært små doser sølv og kobber er Apurgo M3 miljøvennlig, og fjerner behovet for høye temperaturer, klorbehandling og bruk av andre kjemikalier, noe som reduserer energiforbruk og driftstimer.

 

Ta kontakt for mer informasjon:

 

Lise Marie Nergaard, daglig leder i Apurgo

 

+47 924 25 400, lmn@apurgo.no

 

Se flere nyheter

  •