APURGO M3-SYSTEM

Veien til rent vann

APURGO M3-SYSTEM

 

Apurgo M3-system er et norsk-utviklet og norsk-produsert vannbehandlingssystem som er designet for optimal sikkerhet der det er behov for forebygging av bakterievekst og Legionella i det interne vannforsyningsnettet.

 

Systemet sikrer alt forbruksvann uten bruk av kjemikalier. Det er helautomatisk med kontinuerlig overvåking. Dette gir deg en sikker, kostnads- og miljøeffektiv trygghet for et bakteriefritt vann. (Les mer om fordelene her.)

 

 

 

Apurgo M3-system består av en styringsenhet og en eller flere prosessceller. Det finnes tre modeller av systemet:  M3-5, M3-25 og M3-50. Årlig vannforbruk bestemmer hvilken type M3-system man installerer. (Les mer om installasjon her.)

 

M3-5 er tilpasset mindre bygg med et årlig vannforbruk opptil ca 5000 m3. Tilsvarende er M3-25 og M3-50 tilpasset bygg med vannforbruk opptil henholdsvis 25000 m3 og 50000 m3 per år.

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Prinsippskisse M3-5 system

 

 

 

Apurgo M3-system er basert på sølv- og kobberionisering. Dosering av aktive forbindelser skjer kun ved bruk av strøm (elektrolyse) uten behov for tilførsel av kjemikalier. Vannmengden som passerer elektroden bestemmer hvor stor mengde ioner som  doseres ut i vannet til enhver tid.

 

Det har lenge vært kjent at kobber- og sølvioner har en antibakteriell effekt. Når positivt ladede kobber- og sølvioner binder seg til den negativt ladede celleveggen på bakteriene, brytes celleveggen ned av kobberionene og åpner for at sølvionene kan trenge inn i cellen og ødelegge dens DNA. Effekten er at cellen dør eller gjøres formeringsudyktig. Metoden er også svært effektiv i bekjempelse av biofilm og begroing i vannrørene.

 

 

 

 

Apurgos vannbehandlingsteknologi med bruk av sølv- og kobberionisering i interne vannforsyningsnett er godkjent av både Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.

 

 

.

Apurgos vannbehandlingsteknologi med bruk av sølv- og kobberionisering i interne vannforsyningsnett er godkjent av både Folkehelseinstituttet og Mattilsynet.

  •